استاندارد ۱۷۰۲۵ چیست؟

معرفی: استقرار استاندارد های مختلف مدیریتی نظیر ISO ٩٠٠١ به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش، امری بدیهی و روشن می‌باشد،…

کنترل کیفیت آزمایشگاه از طریق تکرارپذیری

تعریف تکرارپذیری آزمایشگاها برای اطمینان از دقت (Precision) و مناسب بودن وضعیت عوامل تأثیر گذار تصادفی و پراکندگی مناسب نتایج اندازه‌گیری‌های…

نرم‌افزارهای مبتنی بر وب

چکیده امروزه اثرات و کاربردهای زیاد سیستم‌های مبتنی بر وب نقش بسیار مؤثری در زندگی روزمره انسان‌ها بازی می‌کند و پیشرفت‌های هر روزه…